Privacybeleid

De Vergaderie verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Persoonsgegevens

Ons privacybeleid en persoonsgegevens. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
bedrijfsnaam, voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, locatiegegevens, btw-nummer en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

De Vergaderie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw aanvraag, boeking en betaling
  • verzenden van onze nieuwsbrief en/of ander promotiemateriaal
  • jouw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Tot slot verwerkt De Vergaderie persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Automatische verwerkingen

De Vergaderie neemt geen besluiten die gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Vergaderie) tussen zit.

Bewaartermijn

De Vergaderie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld worden. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar als je een dienst bij ons afgenomen hebt. De Vergaderie verstrekt uitsluitend jouw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage, correctie of verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een verzoek sturen naar info@devergaderie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken op jouw verzoek. Wij willen er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
melding Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bescherming gegevens

De Vergaderie neemt tot slot de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@devergaderie.nl

Privacybeleid in de vergaderruimtes

Wij garanderen volledige privacy in de vergaderruimtes. Dat betekent dat wat aan tafel besproken wordt, binnenskamers blijft. We acteren als een lakei. Zichtbaar maar toch onzichtbaar met de hoogste discretie.

Xandra Derks  06 – 212 466 62

De Vergaderie

Xandra Derks 06 – 212 466 62

Offerte aanvragen

Heb je vragen of opmerkingen?

Laat het me weten!

Xandra Derks 06 - 212 466 62
© 2020. Alle rechten voorbehouden
Open chat
Direct contact?