Disclaimer

Disclaimer De Vergaderie

De Vergaderie heeft met uiterste zorg deze website samengesteld. Het is een weerslag van wie we zijn en wat we doen. Desondanks kunnen er fouten ingeslopen zijn. Niets menselijks is ons vreemd.

We kunnen daarom niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen dientengevolge geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden dan ook voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze website staan links naar externe websites. Omdat deze van toegevoegde waarde zijn. De Vergaderie is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Wij stellen een link van een pagina van de website van De Vergaderie naar een andere externe website op prijs. Het is immers voordelig voor ons beider vindbaarheid. Doorlinken is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van De Vergaderie niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat De Vergaderie toestemming heeft verleend voor deze link als dat niet het geval is.

Spreekt de website aan? Zie je mooie foto’s of aansprekende teksten die je wilt gebruiken? Op de inhoud van de webpagina’s, zowel op de foto’s als teksten en het logo van De Vergaderie rusten auteursrechten. Daarom mag niets op deze website worden verveelvoudigd, opgesloten in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier zonder dat wij daar schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Gewoon even mailen dus, dan kijken we wat er mogelijk is. 

Tref je informatie aan waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, dan horen we dat natuurlijk graag. Je bereikt on via info@devergaderie.nl

Veel plezier op devergaderie.nl,

Xandra Derks
Eigenaar

De vergaderie

Xandra Derks 06 – 212 466 62

Meer weten
© 2020. Alle rechten voorbehouden
Open chat
Direct contact?