5 juni 2019

Vergaderergernissen

De één vergadert met plezier. De ander heeft er een hekel aan. Hoe dan ook, iedereen ergert zich wel eens tijdens een vergadering. Het rijtje vergaderergernissen is best lang. We hebben er een aantal uitgepikt. Bewustwording is de eerste stap naar verbetering.

Gebruik mobiele telefoon

Het is verleider nummer 1. En scoort daarmee ook hoog bij vergaderergernissen. De mobiele telefoon. De aantrekkingskracht is groot. Zeker als hij trilt, piept of belt. Zet hem uit. Hoe moeilijk ook. Als het echt belangrijk is, belt iemand terug. Er zijn tijden geweest dat we geen mobiel telefoon hadden. De wereld draaide toen ook gewoon door.

Deelnemers te veel ruimte geven om uit te wijden

Sommige mensen pakken graag het podium. Ze wijden verschrikkelijk uit over een onderwerp. Ze nemen hierbij zijweg op zijweg. Daar is maar een remedie tegen: strak in de hand houden door de voorzitter. Bovendien blijkt dat mensen zich beter aan de tijd houden als je op een externe vergaderaccommodatie zit. Je hebt de vergaderruimte immers afgehuurd voor een bepaald tijdvak.

Te laat starten vanwege laatkomers

Een vergadering zonder laatkomers is bijna uniek. Desondanks wekt het bij iedereen irritatie op. Zeker als de laatkomer ook nog uitgebreid gaat verexcuseren. Goed bedoeld, maar het houdt de vergadering extra op. Wees daarom vooraf duidelijk over de locatie. Stuur bovendien een duidelijke routebeschrijving wanneer je vergadert bij een externe vergaderlocatie zoals De Vergaderie.

Vergaderen om te vergaderen

Donderdagmiddag om 16.00 uur vergadertijd. Standaard elke week bijeenkomen is zinvol als er ook echt wat te bespreken valt. Vergaderen om te vergaderen is een verspilling van ieders kostbare tijd. Kortom, kritisch blijven op inhoud dus.

Geen agenda

Structuur biedt houvast. Een agenda zorgt ervoor dat alle deelnemers op de hoogte zijn van de gespreksonderwerpen. Ze kunnen zich bovendien voorbereiden. Geen agenda laat dientengevolge een meeting chaotisch verlopen.

De lijst vergaderergernissen zal niet verrassend zijn. En zeker niet volledig. Wel kunnen wel vaststellen dat je deze vergaderergernissen eenvoudig kunt voorkomen. Maak vergaderen plezierig. Doe er wat aan!

Maak vergaderen leuk

Houd je bijeenkomst bij De Vergaderie. Plezier verzekerd!

Xandra Derks 06 - 212 466 62
© 2020. Alle rechten voorbehouden
Open chat
Direct contact?